Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Khi người dùng truy cập và sử dụng website top10quangning.com, người dùng đã đồng ý với chính sách bảo mật được chúng tôi nêu dưới đây.

Chính sách bảo mật là những điều mà người dùng nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng website để biết và hiểu rõ quyền lợi của mình khi sử dụng website này. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc trang này trước khi chính thức sử dụng website.

1. Chúng tôi thu thập những thông tin nào? 

Website Top 10 Quảng Ninh cam kết chỉ thu thập các thông tin cá nhân sau đây dưới hình thức minh bạch và công khai:

  • Thông tin cá nhân người dùng (họ tên, email, địa chỉ website): Những thông tin này sẽ được thu thập khi người dùng để lại bình luận sau những bài viết trên website này. Những thông tin này sẽ được lưu lại trên cookies để thuận tiện hơn trong những lần bình luận sau của người dùng.
  • Các thông tin trên bình luận của người dùng cũng sẽ được lưu lại và hiển thị trên website này cùng với tên của người dùng
  • Chúng tôi cũng sẽ thu thập và lưu trữ các thông tin về đường truyền Internet của người dùng khi sử dụng website. Các thông tin bao gồm: địa chỉ IP, thiết bị sử dụng, ….

2. Mục đích sử dụng thông tin người dùng là gì? 

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích dưới đây:

  • Xem xét nâng cao trải nghiệm của bạn trên website của chúng tôi
  • Kịp thời ngăn chặn những hành động mà chúng tôi cho rằng gây ảnh hưởng đến người dùng
  • Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên website này.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Các thông tin được người dùng lựa chọn lưu lại khi để lại bình luận sẽ được lưu trữ trong vòng 2 tuần.

4. Ai được phép truy cập và sử dụng thông tin của người dùng?

Thông tin người dùng chỉ được chia sẻ trong nội bộ nhân viên website.